KURUMSAL

MALATYA İLAHYAT VAKFI VE KURULUŞU

Malatya İlahiyat Vakfı’nın Kuruluş çalışmaları, 12 Mart 2016 tarihinde başlamıştır.Vakfın kurulması için önce Asliye Hukuk mahkemesine müracaat edilmiştir. Dava sonucunda Malatya I. Asliye Hukuk Mahkemesi; 13/052016 Tarih ve E: ‘016/774Sayılı kararı ile Malatya İlahiyat Vakfı’nın Kurulmasını tescil etmiştir.

Daha sonra Vakfın kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da uygun görülmüş ve Türk Medeni Kanunun 104. Maddesi gereğince 21.06.2016 gün 29749 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

GAYESİ VE FAALİYETLERİ:

Malatya İlahiyat Vakfı senedinin 3. Ve 4. Maddelerinde gayesi ve Faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

Vakfın Gayesi:

Madde 3- “Başta Malatya olmak üzere tüm ilahiyat fakültelerinin” her türlü eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak, bina ve tesisler inşa etmek, onarmak, tefriş etmek, Üniversiteler ve Fakülteler arası bilimsel inceleme, çalışma ve araştırma yapılmasına katkı sağlamak,  bilgi ve teknoloji üretilmesine ve bunların yayılmasına destek olmak, ilahiyat fakültelerinin ulusal ve uluslararası alanlarda kalkınmalarına öncülük etmek,   öğretim elemanları ile öğrencilerinin barınma, eğitim, mali, sosyal, kültürel, gezi ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri :

a) Üniversite ve ilahiyat Fakültelerine ilişkin her türlü eğitim-öğretim, malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin mali ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Eğitim, öğretim, sağlık ve barınma hizmetleri için gerekli tesisleri inşa etmek, kurmak, kiralamak, işletmek, menkul veya gayrimenkuller almak, bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmek, eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmak,

c) Öğrencilerin eğitim- öğretim seviyesini yükseltmek için burs vermek, yardım etmek, ödüllü yarışmalar düzenlemek, başarılı öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dâhil), yurt içi ve yurt dışında kurslara göndermek ve rehberlik etmek,

d) Araştırma Görevlileri ile öğretim kadrolarında çalışan elemanların, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki, eğitim- öğretim kurumlarına göndermek, kurs, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarını sağlamak ve destek vermek,

e) Üniversite, ilahiyat fakülteleri ve halkla işbirliği bağlamında topluma öncülük etmek, bilimsel katkıda bulunmak, projeli araştırmalar yapmak, bu maksatla kamu ve özel kurumlarla sözleşmeler yapmak yabancı dil ve diğer mesleki alanlarda kurslar açmak, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek gerektiğinde diğer resmi, özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Fakülte tarafından düzenlenen sempozyum, konferans, çalıştay, panel vs. etkinliklere katkıda bulunmak,

g) Üniversite kampüsünde veya dışında yapılacak dini, sosyal, sportif ve sağlık gibi tesisleri projelendirmek, inşa etmek,  gerektiğinde satın almak, var olanları ise onarmak ve yaşatmak,

h) Vatandaşların yapacakları şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek, mali ibadet olan fitre ve zekâtları ise ayrı bir hesapta toplamak, bunları dinen verilmesi gereken yerlere sarf etmek suretiyle bağışta bulunanların arzularını ve şartlarını yerine getirmek, fakir, muhtaç, hasta, öğrenci ve vatandaşların tedavilerine yardım etmek,

j) Öğrencilerin barınma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt yapmak, gerektiğinde kampüs dışında ikamet edenlerin ulaşım giderlerine katkıda bulunmak,

k) Yukarıda sayılan hizmetleri veya bunların dışında icra edilecek hayır içerikli, dini, eğitim, kültürel ve sağlık faaliyetlerini kısmen veya tamamen gerçekleştirmek üzere ilgili özel ve tüzel kurumlarla işbirliği yapmak,

l) İhtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

m) Öğretim üyeleriyle ehil kişiler tarafından hazırlanan ders kitapları, dini, milli, sosyal ve kültürel içerikli yazılı, sesli, görüntülü yayınları Türkçe veya yabancı dillerde yayınlamak, dağıtımını ve satışını sağlamak,

n) Yapılacak her türlü dini, eğitsel, sportif ve işletme amaçlı tesisleri projelendirmek, inşa etmek, satın almak var olanları ise onarmak ve yaşatmak,

Okunma : 2.398
www.milvak.org  2022 © Tüm hakları saklıdır.
Buhara cad. Çöşnük mah.No.39/A Battalgazi / MALATYA
+90 505 007 84 87
Bugün 32 Kişi, sitemiz yayınlandığından itibaren toplamda 158.835 Kişi sitemizi ziyaret etti. Şu an 6 Kişi sitemizi inceliyor.
Bu site Ediyos Sistemini Kullanmaktadır.